Privacy beleid

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 
In het privacyreglement van onze stichting is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van ons schoolbestuur >> OBODB <<. Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij de directie.

Ieder schooljaar hebben wij toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw voorkeuren kunt u in Parro aan ons doorgeven. Dit kunt u doen via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunt u per kind aangeven wat de privacy voorkeuren zijn. U kunt uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal in de Parro app aanpassen.
 

Parro app voor oudercommunicatie

Parro is een eenvoudige app waarmee leerkrachten en ouders onderling gemakkelijk en veilig met elkaar kunnen communiceren. De communicatie via Parro  verloopt makkelijk, snel en direct:
  • We hoeven de kinderen geen schoolbriefjes meer mee te geven
  • U ontvangt alleen het nieuws dat voor u als ouder relevant is, het is per groep onderverdeeld
  • Activiteiten kunnen eenvoudiger georganiseerd worden
  • We kunnen foto’s en beeldmateriaal op een veilige manier met u delen
  • Alle relevante schoolinformatie staat op één plek en is dus gemakkelijk terug te vinden
  • U kunt op een veilig manier contact leggen met de leerkracht en andere ouders, zonder dat u uw telefoonnummer met iedereen hoeft te delen

Hoe neem ik Parro in gebruik?

Parro kunt u gebruiken op een smartphone, tablet en/of computer. In de appstore kunt u de app downloaden en op de computer vindt u de webapplicatie op het volgende adres: https://talk.parro.com/
Een koppelcode krijgt u via de mail toegestuurd. U ontvangt per kind een unieke koppelcode. Deze koppelcode kunt u gebruiken in de webapplicatie of in de Parro app.
 

Functies van Parro

Bij het tabblad groepen vindt u het nieuwsoverzicht van de groepen van uw kinderen. Leerkrachten kunnen hier foto’s video’s en berichten plaatsen, zodat u op de hoogte bent en blijft van het reilen en zeilen op school.
Bij het tabblad agenda kunt u de agenda van de school inzien en aangeven of u kunt helpen bij activiteiten. Via de agenda kunnen de leerkrachten u uitnodigen voor de oudercontactmomenten, u kunt zelf het meest geschikte moment uitkiezen. Ook kunt u hierbij aangeven waarover u graag in gesprek wilt gaan.
Bij het tabblad gesprekken kunt u een chat openen met de leerkracht of met andere ouders uit de klas van uw kind. Ook kan de leerkracht een groepsgesprek starten, dit kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens een activiteit waarbij ouders als vrijwilliger mee helpen.
Bij het tabblad instellingen kunt u uw persoonlijke voorkeuren instellen. Hier kunt u ook uw privacy voorkeuren aan ons doorgeven, dit wordt hieronder nog verder toegelicht.
 

Privacy voorkeuren doorgeven per kind

Ieder schooljaar hebben wij toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw voorkeuren kunt u in Parro aan ons doorgeven. Dit kunt u doen via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunt u per kind aangeven wat de privacy voorkeuren zijn.
U kunt uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal intrekken of op een later moment toestemming verlenen.