Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei zaken die op school gebeuren. Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt een leerling gekozen, die het leuk vindt om in de leerlingenraad plaats te nemen. De verkiezing hiervoor wordt samen met de leerkracht geregeld. Ongeveer zes keer per jaar komt de leerlingenraad op initiatief van een leerkracht of lid van de directie van De Witte School bij elkaar om te vergaderen. De vergadering wordt voorgezeten door een leerling uit de bovenbouw. Uit alle klassen worden dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat.
 
De leerlingen uit de groepen  1 t/m 4 hebben jaarlijks een aantal kringgesprekken onder begeleiding van de leerkracht in hun groep en maken dan met behulp van tekeningen duidelijk wat zij graag anders zouden willen op school. Tijdens de vergadering van de leerlingenraad worden de tekeningen en ideeën besproken. Hoe maken wij de school nog beter en leuker (plein, regels, sfeer, gebouw, toiletten, activiteiten, feestjes, workshops, lessen, materialen….)
 
Leerlingbetrokkenheid is belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen van de school, voelen zij zich daar ook meer verantwoordelijk voor.  Ook leren zij dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zitten om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen!  De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er snel actie wordt ondernomen.