Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
 
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.    

Contactpersoon
Op onze school is een contactpersoon benoemd. De naam van de contactpersonen van onze school zijn Rosalie Aandewiel en Diana Passchier. Bij een van hen kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur.

De externe vertrouwenspersoon is Bernadette Hes-Boots. Bernadette is gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Daarnaast is zij MfN-registermediator met specialisaties in het onderwijs en teamconflicten. Als je contact opneemt met Bernadette, luistert zij eerst in alle rust naar jouw verhaal. Daarna zoekt zij samen met jou naar de gewenste oplossing voor de kwestie. Dit kan telefonisch, maar ook op een door jou gewenste locatie.

Bernadette is bereikbaar via E: info@in-b-tweenadvies.nl T: 06-25538458.
 
We gaan er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.
 
Meer informatie vindt u op >> de website << van het schoolbestuur.       
Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon >> klik hier <<