Historie

Van 1931 tot 2000 stond in Noordwijk een markant gebouw: opvallend wit met een rieten dak. Het schoolgebouw behoorde tot de bijzondere schoolgebouwen van het land. Vele Noordwijkers hebben en stukje van hun jeugd hier doorgebracht, of hebben er misschien in die tijd met belangstelling naar gekeken. Op zondagmorgen 9 juli 2000 rond 04.00 uur ontstond er brand in de afgedekte stapel riet bij de school. Het vuur is overgeslagen naar de rieten kap en heeft in enkele uren het oorspronkelijke gedeelte van de school weggevaagd. Veel historie ging daarmee verloren.

De Witte School is de oudste openbare school in Noordwijk. Om te voorkomen dat de school te groot werd en om het openbaar onderwijs geografisch te spreiden zijn later Klaverweide en De Jutter gesticht. In de loop der jaren zijn er aan de school aanpassingen verricht en is de school uitgebreid. Het gedeelte dat bij de brand gespaard is gebleven werd gesloopt om plaats te maken voor de herbouw van de nieuwe school. Eindelijk kon in januari 2004 met de bouw hiervan worden begonnen. De leerlingen van de school werden vanaf november 2003 verspreid over twee gebouwen: de groepen 6 t/m 8 verbleven in de voormalige Willibrord Mavo; groep 1 t/m 5 verbleef aan de Duinweg in de voormalige Witte Mavo tot de bouw werd gerealiseerd.Op maandag 24 januari 2005 werd de herbouwde nieuwe school, met rieten dak, feestelijk in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats op 12 maart 2005.
De school telt ca. 325 leerlingen.

In 2016 vierde de school het 85-jarig bestaan. Bekijk >> hier << historische foto's van 1931 - 2006

In de nacht van 8 op 9 juli 2000 werd De Witte School getroffen door een enorme uitslaande brand. Het gebouw onder de rieten kap werd totaal verwoest. Na vele inspanningen werd uiteindelijk het besluit genomen de school te herbouwen in min of meer oorspronkelijke staat. Klik hier voor een historisch filmpje.

Op 16 januari 2004 werd het eerste startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe school. Op donderdag 23 december 2004 werd de school officieel opgeleverd en vond de overhandiging plaats van de sleutel door de wethouder van onderwijs.

Op maandag 24 januari 2005 werden de deuren voor ouders en kinderen feestelijk geopend. Op 11 maart vond de officiële opening plaats.