De Witte School

Van 1931 tot 2000 stond in Noordwijk een markant gebouw: opvallend wit met een rieten dak. Het schoolgebouw behoorde tot de bijzondere schoolgebouwen van het land. Vele Noordwijkers hebben een stukje van hun jeugd hier doorgebracht, of hebben er misschien in die tijd met belangstelling naar gekeken. Op zondagmorgen 9 juli 2000 rond 04.00 uur ontstond er brand in de afgedekte stapel riet bij de school. Het vuur is overgeslagen naar de rieten kap en heeft in enkele uren het oorspronkelijke gedeelte van de school weggevaagd. Veel historie ging daarmee verloren. De Witte School is de oudste openbare school in Noordwijk. Om te voorkomen dat de school te groot werd en om het openbaar onderwijs geografisch te spreiden zijn later Klaverweide en De Jutter gesticht.

Sinds januari 2005 is de school weer gehuisvest in een prachtig schoolgebouw. Opnieuw met een rieten kap en van binnen voorzien van alle moderne onderwijsfaciliteiten. Zo is er een aparte computerruimte naast de computermogelijkheden die in elk lokaal bestaan. Een aparte bibliotheek en documentatiecentrum, een speelzaal voor de kleuters en een hal die voor bijzondere gelegenheden is te vergroten met de ruimte van de speelzaal. De school telt gemiddeld zo'n 325 leerlingen.

De kinderen
De kinderen die onze school bezoeken komen uit heel Noordwijk en niet, zoals vaak het geval is, uit een wijk die om de school ligt. Dat komt vooral omdat veel ouders bewust voor De Witte School kiezen; zelfs ouders uit omliggende gemeenten geven er soms de voorkeur aan hun kinderen bij ons op school te doen. 

Basisvaardigheden belangrijk
Vanouds heeft De Witte School de naam een school te zijn waar prestatiegericht gewerkt wordt. We gebruiken dat vooral positief. We willen graag zo effectief mogelijk werken in de onderwijsweek die maar 25 uren telt.We werken gericht aan de ontwikkeling van de kinderen en daarbij stellen we eisen aan de kinderen, maar ook aan onszelf. Wat dit betreft mogen we best een prestatiegerichte school worden genoemd. Om goed werk af te leveren is een creatieve geest noodzakelijk, moet een zekere zelfstandigheid worden bereikt en een eigen verantwoording kunnen worden gedragen èn uiterst belangrijk: het kind moet zich thuis kunnen voelen in een prettige, veilige sfeer op school. Vandaar dat eveneens volop aandacht wordt gegeven aan ontspannende, leuke en creatieve projecten en creatieve vakken.

Onze school heeft ervoor gekozen om de basisvakken ruim aandacht te geven. Rekenen, taal en lezen nemen in het rooster een belangrijke plaats in. Deze basisvakken zijn ook onontbeerlijk voor een goede overstap naar het vervolgonderwijs. Gezien allerlei berichtgevingen in de media over het niveau van rekenen, taal en lezen worden we steeds weer bevestigd in onze keuze. Nog steeds zijn mensen trots dat ze op De Witte School hebben gezeten. We proberen dat nog lang te laten voortduren.