Medezeggenschapsraad

In de MR spreken wij mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. De directie en het bovenschools management luisteren naar onze argumenten en samen proberen wij de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

Wie zijn wij? 
Oudergeleding: Linda Helle- Melief - penningmeester,  Bas van Schooten (voorzitter), Laurien Bulk, Sabine Abtroot.
Teamgeleding: Carla van der Meer, Irma Zonneveld, Marit Zonderwijk en Ruud Alkemade. Adviserend lid: Tia Vogelaar


Wanneer vergaderen wij?
Wij vergaderen gemiddeld 6 keer per schooljaar van 20.00u tot 21.30u online of  in de personeelskamer van school. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u dan een bericht naar mr@dewitteschool.nl. De vergaderdata vindt u in de jaarkalender.

Hoe houden wij u op de hoogte?
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van wat wij bespreken. Via Parro zal de secretaris van de MR regelmatig verslag doen van besproken punten. Notulen van onze vergaderingen kunnen op verzoek ingezien worden.

Reglement  >> klik hier <<

Hoe kunt u ons bereiken?
Zijn er zaken waarvan u denkt dat het belangrijk is dat de MR zich hierover buigt, aarzel dan niet! U kunt ons bereiken via de mail, de telefoon en uiteraard zijn wij ook gewoon aanspreekbaar bij het hek. 

Berichten aan de leden van de MR kunt u sturen naar: mr@dewitteschool.nl
Secretaris is Marit Zonderwijk: marit.zonderwijk@dewitteschool.nl

De leerkrachten zijn te bereiken via Parro en op het schoolnummer: 071-3615000