Aanmelden

Geïnteresseerde (nieuwe) ouders zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. 
U kunt een rondleiding aanvragen bij Tia Vogelaar (directeur) via info
@dewitteschool.nl  | t. 071- 3615000

Aanmeldformulieren zijn via deze pagina en op school verkrijgbaar. 
Klik >> hier  << voor het aanmeldformulier (PDF)
Klik >> hier << voor het aanmeldformulier (WORD)
Klik >>  hier  << voor het formulier: "Intakegesprek kleuters"
 
 

Aanmelden en inschrijven
Overweegt u om uw kind op onze school aan te melden, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. De directeur vertelt een en ander over de werkwijze van de school en u krijgt ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Na het informatieve gedeelte is het mogelijk de school te bekijken en sfeer te proeven. 

Na de rondleiding geeft de directeur, geheel vrijblijvend, een aanmeldformulier mee. Wanneer ouders het aanmeldformulier invullen en ondertekenen worden de gegevens van de ouders/verzorgers en kind in de administratie opgenomen.

Omdat kinderen pas vanaf hun 3e verjaardag mogen worden ingeschreven, spreken we tot de derde verjaardag van een vooraanmelding.
Ongeveer zes weken voordat uw kind vier wordt ontvangt u een intakeformulier en een uitnodiging voor een intakegesprek met de toekomstige leerkracht. Uw kind wordt ingedeeld in een van de kleutergroepen. Er wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Ouders kunnen hun voorkeur vooraf kenbaar maken, maar wij kunnen niet garanderen dat wij aan alle wensen kunnen voldoen.

Soms blijkt tijdens een intakegesprek dat De Witte School geen passend onderwijs kan bieden. Als er geen twijfel over bestaat, krijgen ouders bericht dat hun kind is aangenomen. Wanneer er wel twijfel is, neemt de directeur of intern begeleider contact op met de ouders voor overleg. Uiteindelijk neemt de directeur de eindbeslissing.

Voor leerlingen die van een andere basis komen, geldt dat een toelatingsonderzoek wordt gedaan, voordat wordt besloten tot definitieve plaatsing. Bij verandering van basisschool ontvangen wij tevens een onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Een aanvulling op de procedure kan zijn dat contact wordt gezocht met de betreffende school.

Wanneer een groep vol zit, kunnen we helaas niet direct tot plaatsing overgaan. Mochten ouders besluiten hun kind op onze school aan te melden dan dienen zij een aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen. 

Tot de plaatsing bestaat voor leerlingen de mogelijkheid om gedurende enkele (maximaal 5) dagdelen te komen kennismaken en wennen. Dit geldt niet voor leerlingen die direct na de zomervakantie worden geplaatst. De directeur of toekomstige leerkracht bespreekt met de ouders, tijdens het intakegesprek, de mogelijkheden voor de wenmomenten.