Ouderbetrokkenheid

Ouders en school samen

Wij hechten veel belang aan een goede relatie tussen school en ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en alleen met elkaar kunnen wij werken aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden.


Deelname van ouders in de school

Ouders worden bij verschillende schoolse activiteiten betrokken. Op vrijwillige basis ondersteunen ouders het team bij het uitvoeren van projecten, het organiseren van vieringen en feesten, aankleding van de ontmoetingsruimte, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse of groepsactiviteiten, beheer van de schoolbibliotheek, voorlezen, niveaulezen  etc. 


Talenten van ouders

Ouders die vanuit hun expertise een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen of school (het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden die nieuwe media biedt en het geven van gastlessen schilderen, muziek, toneel, ICT, techniek, tuinieren of dans) nodigen wij van harte uit om te participeren binnen onze school. 


Parro

Om ouders snel en goed te informeren maken wij gebruik van het digitale communicatiesysteemParro. Om uw account te activeren heeft u een voor uw kind unieke koppelcode nodig. Na inschrijving ontvangen ouders een e-mail met code. Beide ouders kunnen een eigen account aanmaken. Communiceren via Parro kent vele voordelen. Zo kunt u dagelijks de agenda inzien, en heeft u alle informatie vanuit school. 
Ook kunt u, indien de ouders daar toestemming voor hebben gegeven, de adresgegevens van een klasgenootje van uw kind oproepen. Dit kan vooral handig zijn als uw kind bijvoorbeeld bij iemand gaat spelen.
Wij plannen ook de 10-minutengesprekken van de rapportenavonden met u via Parro op een moment dat het voor u uitkomt of kunt u intekenen op een activiteit in de groep van uw kind of een thema-avond op school.


Groepsouders

De groepsouders regelen bijvoorbeeld een cadeautje voor een klasgenootje dat lang ziek is, doen een belrondje om ouders te vragen om te rijden, bedenken iets voor de verjaardag van de juf of meester, treden op als woordvoerder als er onder veel ouders een bepaalde wens of zorg leeft … etc. 
 

Startgesprekken

In de tweede en derde week van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Uw kind is van harte welkom om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een jaarboekje met informatie over de onderwijsvisie, organisatie en methoden. Met vragen over deze informatie kunt u uiteraard bij de leerkracht terecht.


De Oudercommissie

De Witte School heeft een oudercommissie. De OC ondersteunt en helpt het schoolteam bij diverse projecten. Te denken valt aan hulp bij het Sinterklaasfeest, kerst, projectweken, vossenjacht, Avondvierdaagse, paas-sponsorloop en hulp bij de musicalavonden, schaatsen, schoolfotograaf en dergelijke. Het team is natuurlijk erg blij met deze hulp!

Namens het team zitten de volgende personen in de OC:
* Irma Zonneveld

Namens de ouders:
* Ouders  zijn van harte welkom om zich aan te melden bij Irma Zonneveld.

De oudercommisie vergadert een aantal keer per schooljaar. En natuurlijk kunnen we alle hulp gebruiken!!! Dus vindt u het leuk om actief betrokken te worden bij de school en gezellig te komen helpen: u kunt zich aanmelden bij juf Irma!