Steun aan Oekraïne

Samen stil
Op het plein van De Witte School Noordwijk was het maandagmiddag 14 maart om 13.00 uur een minuut lang stil. Driehonderdvijftig leerlingen stonden met een zelfgemaakte zonnebloem op het plein en waren met hun gedachten bij de mensen in Oekraïne. De leerlingen gaan de zonnebloemen aanbieden aan familieleden en buren en hopen dat veel mensen hun actie zullen ondersteunen. De bloemen zijn voorzien van een QR code. De code kan gescand worden en is gekoppeld aan het rekeningnummer van Stichting Vrienden van De Witte School. Op 31 maart wordt het bedrag dat is binnengekomen op deze rekening overgemaakt naar giro 555.