ROUTE

OBO Route 2023-2026

Ieder mens ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

In alles wat we als stichting Openbaar BasisOnderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) doen, streven we ernaar om verder te komen. Dat doen we individueel én samen. We geven alle ruimte voor ontwikkeling en we stimuleren het zetten van stappen om vooruitgang te boeken. Ontwikkelen doet ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. We ondersteunen en inspireren alle aangesloten basisscholen, die ieder hun eigen karakter en sfeer hebben. Bij het uitzetten van de strategische koers en het opstellen van de route is de identiteit van onze stichting richtinggevend.

 

Van en voor iedereen

Voor de komende vier jaar hebben we een strategisch organisatieplan ontwikkeld; de Route 2023-2026. De OBO Route is opgesteld in samenwerking met verschillende collega’s van scholen, het bestuurskantoor, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Dit interactieve proces doet recht aan ons uitgangspunt: we zijn van en voor iedereen.

Ruimte, ontwikkeling & plezier
Dát is goed werkgeverschap bij OBO

Openstaan voor iedereen
Dát is inclusie bij OBO

Uitdagend & inspirerend
Dát is ontwikkelingsgericht bij OBO

Teamwork, aandacht & verbinding
Dát is samenwerking bij OBO

Eerlijk, bewust & bestendig
Dát is duurzaamheid bij OBO