De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route
SCHOOLGIDS

Downloaden in pfd  >> schoolgids 2019-2020 <<
 

Beste ouder, verzorger of andere geïnteresseerde,

Als ouder of toekomstige ouder wilt u een goede school voor uw kind(eren). Een school die aansluit bij uw ideeën over opvoeding en waarvan u verwacht dat uw kind zich gedurende zijn basisschooljaren prettig zal voelen. Vanaf het moment dat uw kind als vierjarige bij ons de school instapt, hebben we een gezamenlijke taak in de opvoeding van uw kind. Het is belangrijk dat u ook vertrouwen in ons heeft en zich bij ons thuis voelt.

Met deze schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren over onze school en de gang van zaken. Een bezoek aan school kan dat beeld verder invullen, want niet alles kan op papier worden gezet. U bent van harte welkom!

Mede namens het onderwijsteam wens ik u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het team,
 
Tia Vogelaar
Directeur