De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Contact
Denkt u dat De Witte School een goede keuze is voor uw kind? Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag.  

Adres
De Witte School
Van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
t. 071 - 36 15000 | info@dewitteschool.nl

Ziekmelden van leerlingen
Ziekmeldingen kunnen per e-mail gedaan worden door een bericht te sturen naar absentie@dewitteschool.nl

Administratie
Hetty Stam is 16 uur per week aanwezig voor de administratie en de telefoon. Hetty verstrekt informatie en inschrijfformulieren. E-mail: administratie@dewitteschool.nl

Afspraak maken
De directeur is Tia Vogelaar. Ouders die interesse hebben om hun kind op De Witte School te doen kunnen een afspraak maken met de directeur door te bellen of een e-mail te sturen.
e-mail:  directie@dewitteschool.nl |  t. 071- 3615000

Rekeningnummers
Schoolreizen en schoolkamp NL91 RABO 0120273276
Tussenschoolseopvang NL16 RABO 0120 2732 68  (t.n.v. continurooster)

Stichting Vrienden van De Witte School
Wilt u de stichting financieel ondersteunen, dan zijn we zeer erkentelijk voor bijdragen.
Giften aan de Stichting Vrienden van de Witte School kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL 40 RABO 0154 5247 00 Rabobank te Noordwijk.