De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Wij gaan weer naar school 2017

22-08-2017
In de laatste zomervakantieweek heeft het team alle voorbereidingen getroffen voor het nieuwe schooljaar en zijn tijdens de eerste vergadering alle plannen doorgenomen. Het team heeft er veel zin in.

In alle vroegte, vandaar nog in pyjama, zorgde Harmoniekapel Crescendo op het grote schoolplein voor een feestelijke opening van een muzikaal schooljaar.

Agenda
28-08 Deze week schoolpleinsport 15.00 - 16.00 uur o.l.v. buurtsportcoach
05-09 Info - oudercontact - avond
07-09 Inloopspreekuur JGT  08:30 - 09:30 (kantoor Menno Visser)
08-09 Open monumentendag groep 7 en 8
11-09 Start schoolzwemmen groep 2
13-09 Studiedag team | Leerlingen vrij
02-10 Kinderboekenweek 'Gruwelijk eng' t/m 14-10
03-10 Medezeggenschapsraadvergadering 19.30 uur - 21.00 uur
05-10 Inloopspreekuur JGT  08:30 - 09:30 (kantoor Menno Visser)
14-10 Herfstvakantie t/m 18-10
26-10 Inloopspreekuur JGT  08:30 - 09:30 (kantoor Menno Visser)

Ouder-leerkracht-gesprekken
In de eerste weken van het schooljaar stellen de leerkrachten u graag in de gelegenheid om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking.
 
De leerkrachten van de groepen 7 en 8 gaan met alle ouders persoonlijk in gesprek. Zij houden geen algemene informatie-avond. Algemene informatie wordt via de mail beschikbaar gesteld en op de website geplaatst.
 
Schoolzwemmen
Bij voldoende belangstelling biedt De Witte School in samenwerking met zwembad Binnenzee aan de leerlingen uit groep 2 tegen een aantrekkelijk tarief weer 30 zwemlessen aan. Ouders ontvingen een aparte brief en kunnen deze week aanmelden.
 
Vacature Medezeggenschapraad
Ouders die belangstelling hebben om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad kunnen contact opnemen met Sietske Kulk, voorzitter van de MR. Dit kan door een mail te sturen naar Sietskekulk@hotmail.com .

Vrijwilligers gezocht schoolbibliotheek
Karin van der Niet zorgt er samen met 15 vrijwilligers voor dat de leerlingen dagelijks boeken kunnen lenen in onze schoolbibliotheek. Wie tussen 08.30 uur en 09.15 uur wil helpen met het uitlenen van boeken kan een mail sturen naar Karin. bibliotheek@dewitteschool.nl  Vooral op de donderdagen is er op dit moment behoefte aan extra vrijwilligers.
 
Vrijwilligers gezocht voor de computerruimte
Dagelijks maken onze leerlingen gebruik van de computerruimte. Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om de leerlingen te begeleiden. Het gaat erom dat u een oogje in het zeil houdt en om leerlingen die vastlopen met hun opdracht weer op weg te helpen. Contactpersoon is
Larissa Petrac. Wilt u helpen, stuurt u dan een mail naar lpetrac@dewitteschool.nl met vermelding van de tijden waarop u beschikbaar bent.

Fruit
Natuurlijk bepaalt u zelf wat goed en gezond is voor uw kind-(eren). Voor de zomervakantie heeft de medezeggenschapsraad het beleid rond de pauzehap geëvalueerd. De afspraken over de pauzehap zijn onderdeel van het schoolbeleid rond gezondheid. www.gezondeschool.nl . De leerkrachten promoten het eten van fruit tijdens de kleine pauzes. Woensdag is keuzedag. De andere vier dagen vragen wij u om voor de kleine pauze fruit of groente mee te geven. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u om deze dagen geen koek en dergelijke mee te geven.
 
In de informatiebladen zal meer aandacht worden gevraagd voor gezonde traktaties. Wat is een goede traktatie? Het voedingscentrum geeft >> veel bruikbare tips <<.
 
Ook de gemeente Noordwijk promoot een fitte en gezonde leefstijl.  In de week van 28 augustus komt de buurtsportcoach na schooltijd weer spelactiviteiten aanbieden om het buitenspelen, sporten en bewegen te promoten. Leerlingen uit groep 3 krijgen schooljudolessen aangeboden. Leerlingen uit de groepen 7 krijgen (later dit schooljaar) lessen weerbaarheidstraining aangeboden.

Schooljudo
De leerlingen uit de groepen 3 krijgen dit schooljaar zeven schooljudolessenaangeboden.  De lessen worden gegeven door een professionele trainer in de gymtijden. De volgende lesthema's worden behandeld:
Les 0: introductieles door gediplomeerde trainer
Les 1: Vertrouwen 
Les 2: Samenwerken en Respect 
Les 3: Beheersing 
Les 4: Weerbaarheid 
Les 5: Discipline 
Les 6: Plezier 
Met echte judomatten en complete schooljudopakken wordt de sporthal omgetoverd tot een dojo.
De eerste les wordt geven op 31 augustus. Meer informatie: www.schooljudo.nl

Rekening lunchen op school
In september wordt de rekening voor de tussenschoolseopvang (TSO) per digiduif naar alle ouders gestuurd.
 
 
 Het team van De Witte School wenst u en alle leerlingen een fijn schooljaar!
Vorige berichten

Open dag en Wereldmuziek >> lees meer <<
Fijne herfstvakantie >> lees meer <<
Welkom >> lees meer <<
Fijne vakantie >> lees meer <<
Oranjemarkt >> lees meer <<
Actieve leerlingen >> lees meer <<
Een goed begin >> lees meer <<
December >> lees meer <<
Respect >> lees meer <<
Raar maar waar >> lees meer <<
Een 10 voor De Witte School >> lees meer <<
Schoolzwemmen >> lees meer <<
Nationale helden >> lees meer <<