De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Raar maar waar

01-10-2015
De leerlingen van De Witte School zijn met veel enthousiasme aan het werk gegaan met het thema van de Kinderboekenweek 'Raar maar waar'.
Twee schrijvers bezochten de school en organiseerden een raketwedstrijd voor de oudste leerlingen. Leerlingen mochten in het Science lab van het Northgo College proefjes doen onder begeleiding van de scheikunde docent.
De schoolbibliotheek werd uitgebreid met een spannende collectie 'Raar maar waar'  boeken. Wie meer wil weten over robots, de ruimte, proefjes of wereldwonderen kan dus terecht in de schoolbieb. Vrijdag 16 oktober wordt de boekenweek afgesloten met een 'Raar maar waar' goochelshow van Roman de goochelaar.

Op 1 oktober tellen alle Nederlandse basisscholen het aantal ingeschreven leerlingen. Het rijk bekostigt het onderwijs op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober. De Witte School telt op dit moment 351 ingeschreven leerlingen. Dat zijn er 12 meer dan op de vorige teldatum in 2014.

Onze leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over 13 groepen. De gemiddelde groepsgrootte komt daarmee op 27 leerlingen. 
De grootste groepen en de gecombineerde groepen worden op vaste momenten gesplitst. Er is dan een dubbele personele bezetting. De leerlingen krijgen instructie in een kleine groep. Daardoor is er veel ruimte voor individuele aandacht.

In de aula is een instructieruimte met digitaal schoolbord ingericht. In het Morgenstergebouw maken wij gebruik van een extra lokaal. Elke maandag krijgen de leerlingen uit de groepen  7/8 en 5/6  in een halve groep les van Gerben Steenvoorde, de vakdocent handvaardigheid.
In de kleutergroepen komen gedurende het hele schooljaar nieuwe vierjarigen binnen. Wie nu nog aanmeldt voor het schooljaar 2015-2016 moet rekening houden met plaatsing op een wachtlijst.

Dag van de leraar | OBO
Maandag 5 oktober is het dag van de leraar. Ons schoolbestuur laat op alle scholen van de Stichting OBO taart bezorgen als blijk van waardering.
 
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek heeft een nieuw logo dat op de gevel van alle openbare scholen in de regio prijkt. Het oranje bord op de gevel van de school is niet te missen.Staal | Een ijzersterke taalmethode
In de groepen 4 t/m 6 werken we met een nieuwe taalmethode. De komende schooljaren gaan ook de groep 7 en 8 met Staal werken. Wat uniek is aan deze taalmethode is dat de methode erg sterk is op visueel gebied. Zo maken we nu veel gebruik van filmpjes en realistische contexten en bronnen tijdens de taal- en spellingslessen. De kinderen en leerkrachten zijn hier enthousiast over. Het motiveert en maakt het taalonderwijs levendig en interessant.
 
Het team buigt zich nog over de exacte wijze waarop het huiswerk voor spelling wordt meegegeven. De kinderen oefenen thuis al met dicteewoordjes. Op deze >> website << is meer informatie te vinden over de nieuwe taalmethode. Voor de kinderen in groep 5 en 6 gebruiken we een instapprogramma, zodat zij kunnen wennen aan een aantal; nieuwe termen. Het is even wennen, maar we merken al dat veel kinderen snel vertrouwd zijn met de nieuwe symbolen en termen.

Studiedag 12 oktober | Leerlingen vrij
Op 12 oktober mogen alle teamleden van De Witte School een dag in de schoolbanken. De leerlingen zijn 12 oktober vrij

Meer nieuws
Een 10 voor De Witte School >> lees meer <<
Schoolzwemmen >> lees meer <<
Nationale helden >> lees meer <<