De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Fijne vakantie

12-07-2018
Ouders en vrijwilligers, Heel veel dank voor de fijne samenwerking in het afgelopen schooljaar.
Ouders en vrijwilligers, bedankt!
Het team van De Witte School kijkt met plezier terug op een mooi schooljaar. Een jaar met veel leerzame en gezellige activiteiten. Dankzij de inzet van heel veel ouders en vrijwilligers liep dit schooljaar weer op rolletjes.

Uitzwaaien groep 8
Wat hebben we genoten van de eindmusicals van de leerlingen uit de groepen 8. Woensdag hebben wij de leerlingen met z'n allen uitgezwaaid. Het was een gezellige happening op het schoolplein, waar ook veel ouders en grootouders bij aanwezig waren. Er werd gezongen en gedanst en hier en daar werd een traantje weggepinkt. Wij wensen de schoolverlaters een fijne vakantie en voor straks heel veel succes en geluk in het voortgezet onderwijs.
  

Vacature medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie komt er een zetel vrij in de medezeggenschapsraad. Ouders die belangstelling hebben om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad kunnen contact opnemen met Sietske Kulk, voorzitter van de MR. Dit kan door een mail te sturen naar Sietskekulk@hotmail.com
Na de zomervakantie start de MR een procedure en kunnen belangstellende ouders zich officieel kandidaat stellen. Cara Molenbeek stelt haar MR-zetel beschikbaar en treedt af. Cara, namens de team- en oudergeleding en directie heel hartelijk bedankt voor jouw inzet en positieve inbreng in de MR.
De oudergeleding van de MR met ingang van 1 augustus 2018:
  • Sietske Kulk (voorzitter)
  • Linda Helle- Melief (penningmeester)
  • Jolijn Alexandropoulus (penningmeester)
  • Marlies Dijkstra
  • vacature