De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Fijne vakantie

05-07-2017
Heel veel dank aan alle ouders, grootouders, stagiaires, vrijwilligers en alle anderen die hebben bijgedragen aan een fantastisch schooljaar.
Bedankt! | Vele handen maken licht werk
Dit komt het onderwijs aan de kinderen ten goede. Het team hoopt ook komend schooljaar weer op de steun van veel ouders.
 
Website
Na de zomervakantie worden de foto's van dit schooljaar van de >> website << verwijderd. Wilt u foto's downloaden, doet u dit dan binnenkort. Inlogcode en wachtwoord vindt u in het begeleidende Digiduifbericht.

Vacature medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie komt er een zetel vrij in de medezeggenschapsraad. Ouders die belangstelling hebben om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad kunnen contact opnemen met Sietske Kulk, voorzitter van de MR. Dit kan door een mail te sturen naar Sietskekulk@hotmail.com
Na de zomervakantie start de MR een procedure en kunnen belangstellende ouders zich officieel kandidaat stellen.

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen op maandagmiddag met de oudste kleuters is een groot succes. Ook komend schooljaar wordt zwemles georganiseerd voor de oudste kleuters. Deelname is niet verplicht.  Ouders van kinderen die komend schooljaar in groep 2 zitten ontvangen in augustus een brief om aan te melden.