De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Actieve leerlingen

02-02-2016
Niet alleen de leerlingen van De Witte School hebben een vol programma.
Ook onze vrijwilligers hebben het druk en de school bruist van de activiteiten! 

In januari gaf juf Willeke Kouwenhoven muziekworkshops. Zij deed dit namens Harmoniekapel Crescendo, een muziekvereniging waar Willeke al meer dan 47 jaar lid van is. Crescendo vindt het belangrijk om jonge kinderen kennis te laten maken met de wereld van de blaasmuziek. De leerlingen zagen eerst een Powerpointpresentatie met informatie over hout- en koperinstrumenten. Daarna mochten de kinderen zelf instrumenten uitproberen. Crescendo stelde verschillende instrumenten beschikbaar, zoals klarinetten, trompetten, een hoorn, trombone en een kleine bas. 

Leerlingen uit groep 4 kregen van juf Willeke een serie blokfluitlessen aangeboden. De lessenreeks wordt  op woensdag 17 februari afgesloten met een blokfluitconcert in de aula. Ouders ontvangen een uitnodiging via de Digiduif.

Piratenthema
De leerlingen van groep 3 zijn alweer bij kern 7. In deze kern leren de kinderen woorden die beginnen met 'sch' (zoals schip, schaar, school) vlot te lezen. Ook leren de kinderen eenlettergrepige woorden die eindi-gen op 'ng'(zoals bang, ring, eng) correct lezen.  De kinderen leren in deze kern hoofdletters. Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip.


Samenwerkend leren
Na een studiedag over coöperatief leren (21 januari) wordt het repertoire aan werkvormen op onze school uitgebreid. Een voorbeeld van een coöperative werkvorm is "Tweetal Coach": Leerlingen werken in tweetallen en lossen om de beurt een probleem op. Eén leerling werkt, de ander coacht en geeft positief commentaar.
Tweetal coach
Geven leerlingen in een tweetal om de beurt een antwoord op een vraag of een oplossing voor een probleem, dan noemen we dat "Tweepraat".

Alle kinderen zijn gelijktijdig actief en praten met elkaar over de leerstof. De leerkrachten hanteren daarom een stilte-teken. Zodra de leerkracht een hand opsteekt stopt iedereen met praten. De kinderen waarschuwen de anderen (zonder praten) door ook de hand in de lucht te steken.

Stilteteken Larissa 
Ook leren de kinderen om in de klas verschillende stemvolumes te gebruiken. Werk je met een maatje, dan gebruik je de liniaalstem. De kleuters noemen dit de pinkstem. Overleg je met een groepje, dan gebruikt je stemvolume 2 en houd je een spreekbeurt, dan is stemvolume 3 van toepassing.

Vorige berichten
Een goed begin >> lees meer <<
December >> lees meer <<
Respect >> lees meer <<
Raar maar waar >> lees meer <<
Een 10 voor De Witte School >> lees meer <<
Schoolzwemmen >> lees meer <<
Nationale helden >> lees meer <<