De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Kiezen voor De Witte School
Heeft u een dochter of zoon die binnenkort naar school gaat? Of bent u geïnteresseerd in het openbaar basisonderwijs in Noordwijk? Maak gerust een afspraak voor een rondleiding. In ons prachtige schoolgebouw vertellen wij u graag waar wij voor staan:

Kwaliteit | Iedere dag een beetje beter
Wij halen graag het beste uit onze leerlingen en onszelf. Met aandacht voor verschillen en oog voor de kennis en vaardigheden die de 21e eeuw van ons vraagt. De nieuwste digitale ontwikkelingen - mediawijsheid - horen hier vanzelfsprekend bij. 
 
Invloed | De wereld begint op school
Iedereen is welkom en respect staat voorop. Heldere regels zorgen voor rust en een fijne sfeer. Wij stimuleren een onderzoekende en nieuwsgierige houding, en leren kinderen om vanuit verschillende invalshoeken te kijken: creatief, kritisch en probleemoplossend.
 
Netwerk | Samen kom je verder
Een goede relatie tussen kinderen, ouders, leerkrachten en directie is essentieel. Alleen mét elkaar kunnen wij werken aan de optimale ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. In de klas zetten wij coöperatieve werkvormen in om het samenwerken en leren van en met elkaar te stimuleren. 
 
Diversiteit | Vandaag maak jij het verschil
Op De Witte School krijgen kinderen de ruimte om hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en zich bewust te worden van hun eigen kunnen. We stimuleren kinderen om, daar waar zij dat aankunnen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

De Witte School is geen school voor allerlei onderwijskundige experimenten, maar wel een school die zoekt naar gedegen varianten van onderwijs om aan leerlingbehoeften tegemoet te komen. Daarbij maken we gebruik van onderwijskundige elementen van Dalton-, Montessori- of Jenaplanonderwijs als ze voor onze school een verrijking van het onderwijs betekenen.

Aandacht voor de verschillen bij kinderen is een sterk punt van ons. Je mag bij ons best moeite hebben met iets, we zoeken daarvoor naar oplossingen, maar aan de andere kant mag je ook laten zien dat je ergens heel goed in bent. We zullen die leerlingen verder uitdagen en stimuleren ook in aparte groepen. We geven Engels vanaf de kleutergroepen. 

Onze school gaat niet mee met het idee dat kennis minder belangrijk is geworden door het internet. We hechten eraan naast vaardigheden ook voldoende kennis mee te geven.

De school kenmerkt zich in het algemeen door rust en orde. We maken afspraken met de leerlingen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Aandacht voor het sociale aspect staat hoog in het vaandel. Sociale vaardigheden krijgen stelselmatig aandacht in de Kanjertrainingen en lessen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen ergens in de wereld of op het eigen schoolplein. Zo staat niet alleen leren centraal, maar ook omgaan met elkaar!

Ons team van leerkrachten heeft een uitstekende, evenwichtige samenstelling. Hier werken mensen die veel ervaring en vakkennis hebben en beginnende enthousiaste leerkrachten zijn er te vinden. Er is weinig verloop en er zijn heel wat leerkrachten die al lang op onze school zitten. Het team ondersteunt elkaar en zet er gezamenlijk de schouders onder.

Onze schooltijden zijn gunstig door de verkorte middagpauze en er is een perfecte aansluiting met voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn zeer tevreden over de school volgens de resultaten van de enquête.

De Witte School is een openbare school. Verschillen tussen kinderen zien wij als een meerwaarde. Verschillen in uiterlijk, karakter, geloof, intelligentie en interesses maken het werken met kinderen zo uitdagend. De openbare school is de wereld in het klein! Je oefent en leert er voor later. >> filmpje <<

Genoeg redenen om voor De Witte School te kiezen.