De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Kiezen voor De Witte School
Op De Witte School zetten wij ons ervoor in dat kinderen en ouders met plezier naar school komen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een goede relatie is tussen de ouders en de leerkrachten. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en alleen met elkaar kunnen wij werken aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden.

Op onze school is er ruimte om kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en leren wij kinderen zich bewust te worden van zichzelf. Wij stimuleren een onderzoekende en nieuwsgierige houding en vinden het belangrijk dat kinderen leren om vanuit verschillende invalshoeken te kijken.

We leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.  Kunnen samenwerken en waardering hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen vinden wij belangrijke uitgangspunten.

We maken kinderen bewust van het belang om duurzaam gebruik te maken van onze planeet.

Vanzelfsprekend besteden wij in ons onderwijs aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals deze zijn vastgelegd in de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Daarnaast leren we de kinderen keuzes te maken in de hoeveelheid informatie die op hen afkomt en om deze informatie te verwerken. Nieuwe digitale ontwikkelingen (mediawijsheid) horen hier vanzelfsprekend bij.

De Witte School is geen school voor allerlei onderwijskundige experimenten, maar wel een school die zoekt naar gedegen varianten van onderwijs om aan leerlingbehoeften tegemoet te komen. Daarbij maken we gebruik van onderwijskundige elementen van Dalton-, Montessori- of Jenaplanonderwijs als ze voor onze school een verrijking van het onderwijs betekenen.

Aandacht voor de verschillen bij kinderen is een sterk punt van ons. Je mag bij ons best moeite hebben met iets, we zoeken daarvoor naar oplossingen, maar aan de andere kant mag je ook laten zien dat je ergens heel goed in bent. We zullen die leerlingen verder uitdagen en stimuleren ook in aparte groepen. We geven Engels vanaf de kleutergroepen. 

Onze school gaat niet mee met het idee dat kennis minder belangrijk is geworden door het internet. We hechten eraan naast vaardigheden ook voldoende kennis mee te geven.

De school kenmerkt zich in het algemeen door rust en orde. We maken afspraken met de leerlingen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Aandacht voor het sociale aspect staat hoog in het vaandel. Sociale vaardigheden krijgen stelselmatig aandacht in de Kanjertrainingen en lessen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen ergens in de wereld of op het eigen schoolplein. Zo staat niet alleen leren centraal, maar ook omgaan met elkaar!

Ons team van leerkrachten heeft een uitstekende, evenwichtige samenstelling. Hier werken mensen die veel ervaring en vakkennis hebben en beginnende enthousiaste leerkrachten zijn er te vinden. Er is weinig verloop en er zijn heel wat leerkrachten die al lang op onze school zitten. Het team ondersteunt elkaar en zet er gezamenlijk de schouders onder.

Onze schooltijden zijn gunstig door de verkorte middagpauze en er is een perfecte aansluiting met voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn zeer tevreden over de school volgens de resultaten van de enquête.

De Witte School is een openbare school. Verschillen tussen kinderen zien wij als een meerwaarde. Verschillen in uiterlijk, karakter, geloof, intelligentie en interesses maken het werken met kinderen zo uitdagend. De openbare school is de wereld in het klein! Je oefent en leert er voor later. >> filmpje <<

Genoeg redenen om voor De Witte School te kiezen.
(zie verder: Schoolgids )